EPM 5G Plus (Export Power Manager) instellen

Gewijzigd op Wed, 20 Dec 2023 om 07:57 AM


EPM 5G Plus (Export Power Manager) instellen
(dit artikel wordt momenteel vertaald en kan deels nog in het Engels geschreven zijn) 


Kijk eerst deze video, voordat u op locatie een EPM in bedrijf gaat stellen.

Volg daarna de aanwijzingen in de handleiding (zie bijlage). 


AC connector aansluiten: Let op faseverschuiving en -rotatie

Let op: de AC connector verzorgt voeding en metingen voor de EPM


Stroomtrafo's/meetklemmen (CT's) aansluiten:

Noteer de ratio van de klemmen

Zet de klemmen over de hoofdaansluiting (normaal gesproken de dikste kabels in de installatie)

Let op dat de fase-rotatie hetzelfde is als die van de AC connector (kijk bij appendix 1 voor extra tips)


Realiseer de MODBUS aansluitingen tussen de omvormers en de EPM (zie onderstaand diagram voor het meest ingewikkelde MODBUS netwerk en zie appendix 2 voor probleem oplossingen voor MODBUS netwerken).

Zorg er ook voor dat de adressen van de EPM en omvormers juist worden ingesteld (MENU > SETIINGS > SET ADDRESS). De EPM stelt u in op 1, de eerste omvormer, gezien vanaf de EPM, ook op 1, en de rest van de omvormers opvolgend (2, 3, etc).

Stel per omvormer in dat ze moeten gaan luisteren naar de External EPM en activeer FailSafe.


EPM menu uitgelegd:

1.Inverter Qty. Set – totaal aantal aangesloten omvormers

2.Backflow power – export limiet

3.Set Meter CT – verhouding van de meetspoelen (soms moet deze even omgerekend worden)

4.FailSafe ON/OFF – dit bepaalt wat er moet gebeuren als de verbinding tussen de omvormers en de EPM wegvalt

5.Backflow Work  Mode - :

1. Gemiddeld over 3 fases

2. Limitering per fase

6.PELD ON/OFF – (Power Export Limit Device) altijd "enable"

7.System Update – menu om eventueel firmware te updaten

8.Reset Password – verander het huidige wachtwoord

9.Restore settings - terug naar fabrieksinstellingen

10.Set EPM Regulator – stel de totale capaciteit in van alle aangesloten omvormersAppendix 1 - Meetspoelen probleem opsporen en oplossen:

Zorg als eerste dat de fase-rotatie gelijk is aan die van de AC aansluiting van de EPM:

  • Plaats alledrie de spoelen om één van de fase-kabels

  • Ga naar het informatiescherm op de EPM en kijk welke fasestroom het  hoogst is

  • Laat die meetklem om die fase zitten en verplaats de andere twee klemmen

  • Doe hetzelfde voor de volgende fase


De meetrichting van de spoelen is ook belangrijk:

  • P1 netzijde

  • P2 verbruiker zijde

Zowel bij de fysieke plaatsing, als bij het aansluiten op de EPM kunnen vergissingen gemaakt worden.

Aan de Active Power indicator is te zien of het systeem importeert of exporteert.

Een positieve waarde betekent export (eigenverbruik is lager dan zonne-opbrengst).

Een negatieve waarde betekent import (zonne-opbrengst is lager dan eigenverbruik).

De beste test is om uit te gaan van een bekende situatie. Als alle verbruikers kunnen worden uitgeschakeld, doe dat dan en op dat moment is het zeker dat de zonne-opbrengst hoger is dan het verbruik. De Active_Pwr zou dan een positieve waarde moeten aangeven.

Als het niet mogelijk is de verbruikers uit te schakelen, schakel dan alle opwekkers uit. Er is dan zuiver verbruik en de Active_Pwr zou negatief moeten zijn.

Als dat niet zo is, zitten één of meerdere meetspoelen verkeerd om.


Appendix 2 - Troubleshooting MODBUS:

Make sure you have the Qty of inverters set correctly.

Go to Inverter Power menu (MENU > ADVANCED INFORMATION > INVERTER POWER) and check which Inverters are showing power. If an inverter is communicating it will show at least 20W on this screen. However if it is not communicating it will show 0W. This will help you workout which inverter is connected and which is not.


Appendix 3 - Witness tests

There are three failsafe events for this product:

  1. CT failure - the inverters must go to low power. Do not remove the CTs under load - unless you know the system is lightly loaded do not let anyone perform this test
  2. COMs failure - if any of the COMs cables on the system break or an inverter stop receiving COMs from the EPM that inverter must stop generating at least.
  3. EPM lose of power - if the EPM is faulty or loses power the inverters connected must go to low generation

Do not let anyone test (1) they should understand since the secondary on the CTs will go to open circuit (high voltage)

For (2) you can just remove the cable on the bottom of the EPM or an inverter and see the power on the inverters go down

For (3) just remove power to the EPM and watch the inverters again go to low power


Appendix 4 - Commissioning

Even if a witness test is not required it is often suggested (and fun) to play with the system a little, wrap your head around the operation also to confirm it is working as expected.

To play with it you will need the PV inverters actually generating some power so you get to see a difference!

Check what the current Active power is on the EPM display.

Set the backflow power (MENU > ADVANCED SETTINGS > BACKFLOW POWER) to a negative value which is significantly higher than the current Active Power and watch the inverters go to lower generation (the EPM control the inverters DOWN). Then it back to a normal value and watch the inverters generate more power.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren