I-Leak-Pro / Leakage current

Gewijzigd op Wo, 3 Jan om 2:03 PM

A close-up of a logo

Description automatically generated

 

 

I-Leak-Pro / Leakage current

 

A green screen with black text

Description automatically generated

 

Achtergrond

 

Lekstroom (leakage current) storingen: fouten en mogelijke oorzaken, evenals manieren om het probleem te voorkomen.
We kijken naar een real-life installatievoorbeeld om te demonstreren hoe deze veelvoorkomende storing kan worden voorkomen.
 

A solar panels on a roof

Description automatically generated


 


 

Storingen en Oorzaken
 

Bij nat weer is de kans op lekstroomstoringen groter dan de kans op isolatiefouten.
En de lekstroombeveiliging wordt vaker geactiveerd, wat ertoe kan leiden dat de omvormer wordt uitgeschakeld.
Een mogelijke oorzaak is dat de omvormer wordt losgekoppeld van het net en de beschermingsmodus ingaat, waarbij het alarm "ILeak-PRO 01/02/03/04" op het omvormerscherm wordt weergegeven. Dit kan vervolgens de lekstroombeveiliging  activeren als een dergelijk apparaat in het systeem is geïnstalleerd.

 

NOTITIE:

1) Alarmcode "ILeak-PRO 01" geeft aan dat er een plotselinge lekstroom in het systeem is die 30 mA overschrijdt.

2) Alarmcode "ILeak-PRO 02" geeft aan dat er een plotselinge lekstroom  in het systeem is die 60 mA overschrijdt.

3) Alarmcode "ILeak-PRO 03" geeft aan dat er een plotselinge lekstroom  in het systeem is die 150 mA overschrijdt.

4) Alarmcode "ILeak-PRO 04" geeft aan dat het systeem een continue lekstroom  heeft.
 

A close up of a machine

Description automatically generated 

 

Mogelijke Reden:

Deze storing geeft aan dat de lekstroombeveiliging van omvormer een lekstroom van het PV-systeem naar de aarde hebben gedetecteerd.


 

A diagram of a circuit

Description automatically generated


 

In dergelijke gevallen vereisen veiligheidsvoorschriften dat de omvormer moet stoppen met genereren en de beschermingsmodus moet ingaan om de veiligheid van mensen en apparatuur te waarborgen.

Waarschijnlijke Oorzaak: Storingen in lekstroom kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in drie categorieën:

- Externe omgevingsfactoren (verhoogde luchtvochtigheid in de omgeving)

- Systeemfactoren (slechte isolatie van het systeem naar aarde)

- Omvormerfactoren (te lage drempelwaarde voor detectie en bescherming tegen lekstroom)
 

 

Analyse van de Storing
 

1. Omgevingsfactoren


De omgeving kan een aanzienlijke invloed hebben op dit probleem, met name in zonne-PV-systemen met een grote capaciteit en uitgestrekte velden met PV-panelen die sterke capacitatieve eigenschappen vertonen. Vanwege de toepassingsscenario's en installatielocatie kan het systeem gemakkelijk worden beïnvloed door omgevingsvochtigheid, wat resulteert in capacitatieve lekstroom in het systeem, vooral op regenachtige dagen of vochtige ochtenden en avonden.

 

A diagram of a wire with text

Description automatically generated
 

Het is ook bekend uit veldtests dat de luchtvochtigheid (gemiddeld ε) een grote invloed heeft op de capacitieve lekstroom in het systeem. Uit de formule voor de lekstroom (zoals eerder getoond) blijkt dat hoe groter het oppervlak van de PV-panelen (S) is, hoe hoger de geleidbaarheid (ε) van de lucht is, en hoe korter de afstand (d) tussen het PV-paneel en de grond of het dak, des te hoger de lekstroom zal zijn.

Dit is de reden waarom bij commerciële zonne-PV-projecten vaak lekstroomalarmen voorkomen. Vooral wanneer de zonnepanelen "als een tapijt" zijn geïnstalleerd op gegalvaniseerde stalen daken, .
 

A screenshot of a computer

Description automatically generated


 

Zoals in de tabel wordt getoond, is de capacitieve lekstroom op regenachtige dagen ongeveer 3 keer zo groot als op zonnige dagen. Als we ook rekening houden met het oppervlak van de PV-panelen, zal de lekstroomwaarde groter zijn.

Het begrijpen van de storing: Let op het tijdstip van het alarm. Als het zich 's ochtends, 's avonds of op een regenachtige dag voordoet en automatisch herstelt, dan is het een normaal verschijnsel. Als het alarm zich vaak herhaalt, is het noodzakelijk om de drempels voor lekstroombeveiliging te onderzoeken en aan te passen op basis van de werkomstandigheden ter plaatse.

 


 

2. Systeemfactoren


 ① Kabels: Als de kabelisolatie is beschadigd, kan elektriciteit gemakkelijk lekken wanneer de luchtvochtigheid hoog is.

Probleemoplossing: Gebruik een multimeter of een megger. Als een kabel met slechte isolatie wordt gevonden, moet deze worden gerepareerd of vervangen.

A close-up of a device

Description automatically generated


 


② Slechte kabelinstallatie: Kabels worden rechtstreeks op een dak geïnstalleerd zonder PVC-bescherming. Wanneer water zich verzamelt op het dak, is er kans op kortsluiting of lekstroom. Zie afbeeldingen hieronder.A close up of a solar panel

Description automatically generated

 

 

③ Slechte aarding/vereffening: Een goede aarding/vereffening heeft twee functies. De eerste is om de capacitieve lekstroom van het systeem effectief af te voeren om overmatige ophoping te voorkomen. De tweede is om de veiligheid van het systeem te waarborgen. Als de aarding/vereffening voldoende is en er zich een lekincident voordoet, zal de lekstroom naar de aarde worden geleid en geen elektrische schok veroorzaken.

 

A collage of a person using a power outlet

Description automatically generated

 

 

④ Andere mogelijke oorzaken: De gelijkstroom- of wisselstroomkabel is mogelijk niet stevig aangesloten of de connector is beschadigd, wat lekstroom kan veroorzaken. Bovendien, als de aansluitdoos een slechte luchtdichtheid heeft, zal deze elektriciteit lekken na blootstelling aan water.3. Factoren met betrekking tot de omvormer


Na de noodzakelijke inspectie en reparatie, als het systeem goed en veilig functioneert, kan de waarde voor lekstroombeveiliging worden aangepast op basis van de lokale omstandigheden op de site. Wijzig de instellingen als volgt:

Advanced settings→special settings→IgZero_COPM.Set→Setting ILeak.-L value

OPMERKING: De specifieke waarde is afhankelijk van de werkomstandigheden ter plaatse. Raadpleeg uw lokale Solis-ondersteuningsingenieur of het after-sales service-team voor aanvullende begeleiding.

www.solisinverters.com/aftersales.html

Conclusie


Op regenachtige of vochtige dagen kan een zonne-PV-systeem worden blootgesteld aan systeemstoringen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Voor sommige veelvoorkomende storingen in het systeem moeten eigenaars zich bewust zijn van mogelijke oorzaken, passend onderzoek uitvoeren en het probleem tijdig oplossen.

Om de veiligheid van apparatuur, omliggende gebouwen en personeel volledig te waarborgen, moet de zonneenergie-installatie te allen tijde in goede bedrijfsomstandigheden worden gehouden.

Solis is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van stringomvormers en biedt eersteklas technische ondersteuning en service na verkoop. Als u technische en productvragen heeft over zonne-PV-systemen, kunt u ons bezoeken op www.solisinverters.com.

 

 

Connect with Solis

 

LinkedIn Facebook Instagram YouTube Twitter

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren