ZARZĄDZANIE BŁĘDEM ZBYT WYSOKIEGO NAPIĘCIA W SIECI

Zmodyfikowano dnia czw, 26 Paź, 2023 o 8:42 RANO

A . Sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa norma sieci

Wejdź do MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>SELECT STANDARD i wybierz normę EN50549PO, a następnie zweryfikuj poprawność jej nastawów wyświetlanych na trzech, następujących po sobie ekranach. Właściwe ustawienia dla EN50549PO to:

Napięcie:                                                                                   Częstotliwość:

OV-G-V01: 264,5V                                                                  OV-G-F01: 52 Hz 

OVGV1-T: 000,1 s                                                                   OVGF1-T: 000,4 s

OV-G-V02: 264,5V                                                                  OV-G-F02: 52 Hz

OVGV2-T: 000,1 s                                                                   OVGF2-T: 000,4 s

UV-G-V01: 195,5V                                                                  UV-G-F01: 47,5 Hz

UVGV1-T: 001,0 s                                                                   UVGF1-T: 000,4 s

UV-G-V02: 195,5V                                                                  UV-G-F02: 47,5 Hz

UVGV2-T: 001,0 s                                                                   UVGF2-T: 000,4 s

Edycja powyższych ustawień możliwa jest po najechaniu strzałką na konkretne ustawienie, następnie naciskamy przycisk ENTER (ustawienie zmieni nazwę na -> Set OV-G-V01: 264,5V) i będzie możliwa edycja nastawów tego zabezpieczenia przyciskami UP i DOWN do żądanej wartości. Następnie jednokrotne przyciśnięcie ESC zapisuje wybraną wartość i wraca do przeglądu ustawień zabezpieczeń wewnątrz wybranej normy.

Przejście do kolejnego ekranu odbywa się po kliknięciu ESC, wybraniu opcji SAVE&SEND i naciśnięciu ENTER. 

Weryfikacja nastawów zabezpieczenia średniej dziesięciominutowej odbywa się w ADVANCED SETTINGS>0010>STD Working Mode> 10 MIN VOLTAGE i powinna zostać ustawiona na wartość 253 V.

B. Wyklucz awarię układu pomiarowego inwertera

Najpierw wyłącz (OFF) produkcję falownika - w MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>GRID ON/OFF wybierz opcję OFF. Dokonaj pomiarów napięcia L-N w sieci (najprościej będzie dokonać tego na zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym lub nadprądowym w skrzynce zabezpieczeń AC inwertera lub odłączając wtyczkę AC i dokonując pomiarów na jej pinach. Następnie porównaj pomiary napięcia w sieci ze wskazaniami falownika w MENU>INFORMATION>V_A, V_B, V_C.

Jeżeli różnica napięć mieści się w granicach +/- 5V możesz samodzielnie dokonać kompensacji w MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>COMPENSATION SETTINGS>VOLTAGE COMPENSATION gdzie na dla każdej z faz należy wybrać wartość, o którą zostanie zmniejszony lub zwiększony pomiar. Jeżeli wymagany zakres kompensacji wykracza poza +/- 5V ale mieści się w granicach +5/-40V to należy skontaktować się z serwisem Solis celem wgrania odpowiedniego oprogramowania (dla falowników będących online może to nastąpić zdalnie).

WAŻNE: Po dokonaniu pomiaru sprawdź, czy falownik nie ma już wprowadzonych ustawień korekcji napięcia (czyli wartości VOLTAGE COMPENSATION ustawione na jakąkolwiek inną wartość niż 0,0). Dokonując kalibracji na miejscu należy dodać do siebie wartości wprowadzone w falowniku oraz te, o które chcemy zmienić napięcie odczytywane przez falownik.

 Jeżeli kalibracja jest wykonywana zdalnie proszę o wypełnienie poniższej tabelki:

 

POMIAR RZECZYWISTY

POMIAR FALOWNIKA

AKTUALNE USTAWIENIA KOMPENSACJI

V_A

240,5

240,5

-5,0

V_B

240,5

240,5

-5,0

V_C

240,5

240,5

-5,0

Powyżej znajduje się tabela przedstawiająca pomiary falownika z prawidłowymi odczytami po skompensowaniu nadmiernych odczytów o - 5 V dla każdej fazy.

C. Sprawdź, czy (oraz ile) sieć może odebrać wyprodukowaną energię 

Korzystając z miernika parametrów instalacji dokonaj pomiaru impedancji pętli zwarcia L-N dla każdej z faz. Zanotuj każdą z wartości oraz napięcie L-N na każdej z opomiarowanych faz. Wyłącz produkcję w falowniku przed dokonaniem pomiarów.

Następnie dla każdej z faz skorzystaj ze wzoru na maksymalną moc, jaką będzie można wprowadzić do sieci podnosząc napięcie do 252 V – oto ten wzór:

P=(252-U)*252/Z gdzie: U – napięcie na fazie X przed pomiarem, Z – impedancja na fazie X

Powtórz dla każdej z faz. Najniższy uzyskany wynik pomnożony przez 3 daje nam maksymalną moc falownika trójfazowego. W przypadku falownika jednofazowego możemy uzyskać informację o sensowności przepięcia instalacji pod inną fazę.

Pamiętaj, że pomiar odbywa się na przestrzeni od miejsca pomiaru do trafostacji, a zatem cześć pomiaru może być współdzielona z innymi istniejącymi elektrowniami przyłączonymi do tej samej linii.

D. Gdy nic innego nie pomaga – czyli derating oraz moc czynna i bierna

D.1. Derating: Jeżeli korzystając z monitoringu Solarman lub Soliscloud jesteś w stanie się określić prawidłowość w odłączaniu się instalacji (na przykład instalacja bezproblemowo pracuje do 5,5 kW a potem wyłacza się) lub korzystając z metody określonej w pkt 3 wyznaczyłeś maksymalną moc dla elektrowni możesz:

  1. Ustawić stały derating mocy falownika (czyli zmniejszyć jego produkcję) poprzez procentowe ustawienie oczekiwanej mocy vs mocy wyjściowej falownika (a zatem zmiana falownika 10kW w falownik 8kW odbywa się poprzez ustawienie parametru na 80%). Lokalizacja w menu: MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>POWER CONTROL>OUT_P WITH RESTORE
  2. Ustawić derating mocy wejściowej falownika w funkcji napięcia.

Korzystając z MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>STD WORKING MODE wybieramy funkcję VOLT-WATT - może być również opisana jako P(U). Funkcja ta zmniejsza płynnie moc falownika rozumianą jako wartość procentową jego mocy wejściowej (chwilowej – tzn: to, co w tej chwili produkują panele) dla jednego z zadanych czterech punktów na osi napięcia sieci.

 

 

Ustawienia krzywej funkcji P(U) dokonujemy poprzez wybór napięć punktów V1, V2, V3 i V4, natomiast korespondujące z punktami napięć punkty mocy P1, P2 i P3 są na stałe ustawione na wartość 100% (czyli maksymalną możliwą chwilowo moc falownika), natomiast możliwy do edycji jest punkt P4. 

Punkt początkowy V1 sugerujemy ustawić go jak najniżej lub pozostawić nastawę domyślną, natomiast rozpoczynający derating (zmniejszanie mocy falownika) krzywej mocy P(U) punkt V3 ustawiamy poniżej wartości zadziałania zabezpieczeń

Dla punktu V3 określamy moc P3 (nada sugerujemy 100%).

Punktem kończącym działanie falownika jest punkt V4 (maksymalne napięcie z normy pracy falownika) połączony z punktem mocy P4 ustawionym jako 0%.

Od ustawienia falownika w tryb VOLT-WATT falownik będzie poruszał się po krzywej określonej powyższymi czterema punktami na osi napięcia oraz odpowiadającymi im punktami na osi mocy rozumianej jako moc wejściowa falownika (chwilowa – tzn: to, co w tej chwili produkują panele)

 

D.2 Moc czynna, moc bierna - jeżeli nie znamy dokładnego momentu wyłączania się instalacji lub sieć jest bardzo niestabilna i nie możemy go wyznaczyć proponujemy ustawić falownik w tryb Q(U) – czyli dynamicznej zmiany cos(fi) (aka Power Factor lub PF) w odpowiedzi na napięcie w sieci.

Korzystając z MENU>ADVANCED SETTINGS>0010>STD WORKING MODE wybieramy funkcję VOLT-VAR - może być również opisana jako Q(U).

Podobnie jak w funkcji P(U), tak i w funkcji Q(U) określamy cztery punkty na osi napięcia i cztery punkty na osi cos(fi).

Sugerowane ustawienia to ustawienia z normy NcRFG (podane w tabelce poniżej).

 

Punkt na krzywej Q(U)

Napięcie (V)

Moc bierna (Q)

P1  (V1; Q1)

0,92*230=212V

-43%

P2  (V2; Q2)

0,94*230=216V

0%

P3  (V3; Q3)

1,06*230=244V

0%

P4  (V4; Q4)

1,08*230=248V

+43%

 

 

WAŻNE: Wprowadzanie mocy biernej do sieci lub zmniejszenie zużycia mocy czynnej bez kompensacji mocy biernej może być obarczone kosztami. Sprawdź, czy dla taryfy z której korzysta Klient produkcja mocy biernej będzie bezpłatna lub czy urządzenia kompensacyjne będą w stanie ją kompensować oraz skonsultuj uruchomienie trybu Q(U) z OSD.

INFOLINIA SERWISOWA SOLIS: +48 22 103 19 37 lub PLservice@solisinverters.com

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł