Aktywacja AFCI

Modified on Mon, 11 Sep 2023 at 09:49 AM

na miejscu instalacji:
Na falowniku proszę wejść w 
menu>advanced settings>0010>special settings>afci: i ustawić run albo on (zależnie od firmware'u).

Zdalnie (jeżeli falownik ma nowy logger S3 lub nowszy)

na stronie PLANT (ikona domku w dolnych 5 zakładkach) wybrać elektrownię i ze strony OVERVIEW przejść na DEVICE>INVERTER (tym razem górne menu po pomarańczowym paskiem z nazwa instalacji) a następnie kliknąć na falownik i wejść na jego stronę INVERTER DETAILD i uruchomić funkcję kontroli ustawień falownika przez kliknięcie trzech kropek w prawym górnym rogu na ...>CONTROL INVERTER oraz przejście przez logowanie (hasło do aplikacji) oraz zgody, a następnie na stronie INVERTER CONTROL wybierz INVERTER SETTING>INVERTER FUNCTION SETTING>AFCI SETTING>AFCI PROTECT i włącz na ON a następnie potwierdź w prawym górnym rogu klikając na SAVE.
Komenda powinna zostać potwierdzona komunikatem o sukcesie lub porażce jej wysyłania.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article