Solis S5-GC50K - odblokowanie przycisków

Modified on Mon, 22 May 2023 at 02:59 PM

Czasami falowniki S5 50/60kW z ekranem dotykowym są dostarczane z zablokowanym przyciskiem Enter i/lub wyświetlaczem.  Aby odblokować przyciski i korzystać z wyświetlacza, należy wykonać poniższe czynności.


Zazwyczaj w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się symbol blokady:
Kroki do wykonania:


1. Włącz falownik za pomocą źródła zasilania prądem stałym.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Back i Enter przez 5 sekund, aż do zwolnienia blokady.

3. Można teraz korzystać z wyświetlacza i przycisków.Obejrzyj film instruktażowy

  1. Turn the inverter on with DC Power Source.
  2. Press and hold the Back and Enter buttons for 5 seconds until the lock is released.
  3. The display and buttons can now be used.


Film instruktażowy:


© Wojciech D.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article