Migracja konta z Solis Home/Solis Pro na SOLISCLOUD

Modified on Mon, 15 May 2023 at 02:09 PM

1. Wchodzimy na stronę www.soliscloud.com

2. Klikamy na MIGRACJA DANYCH (środkowy przycisk w górnej prawej cześci ekranu) 


2. Na następnej stronie migracji wybieramy za pomocą checkboxa rodzaj konta starej platformy - dla użytkowników indywidualnych będzie to Solis Home i poniżej wpisujemy w okienku wyżej adres email na który nasze konto jest zarejestrowane, a w okienku niżej aktualne hasło do starej platformy.
 
WAŻNE: 
Nie zakładamy konta w Soliscloud przed dokonaniem migracji - zostanie ono dodane automatycznie na dane logowania ze starej platformy. 
W przypadku resetu hasła na starej platformie migracji można dokonać dopiero po upływie godziny - wcześniejsze próby zwrócą błąd błędnych danych.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article