Reset hasła w SOLISCLOUD

Modified on Wed, 23 Nov 2022 at 02:01 PM


Proces rozpoczynamy klikając na FORGOT PASSWORD na stronie logowania (najlepiej na przeglądarce)


Na następnej stronie proszę (1) wprowadzić email zgodny z tym, na który zakładano konto w Soliscloud, (2) klinkąć na VERIFICATION CODE, a następnie (3) wprowadzić kod z maila (sprawdź folder SPAM oraz POWIADOMIENIA) oraz (4) kliknąć na przycisk NEXT. 

  
Na nastepnej stronie można wprowadzić nowe hasło, a następnie wyjść do strony głownej www.soliscloud.com i zalogować się na nowych danych.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article