Solis Data Logger Server Information - wyjątki w firewall'u

Modified on Thu, 12 Jan 2023 at 08:54 PM

Gdy środowisko sieciowe instalacji posiada firewall, należy dodać informacje o serwerze do białej listy firewalla. Można wybrać odpowiednie informacje o serwerze w zależności od modelu rejestratora danych używanego przez instalację. 

Data Logger ModelServer Domain NameServer IP AddressServer Port Server Remarks
DLS-W data1.solarmanpv.com115.29.186.234 10000Solis Home & Pro Main Server
DLS-L 
DLS-G 
DLB-W data2.solarmanpv.com115.29.186.23410000Solis Home & Pro Secondary Server
DLB-G
RF-Link
S3-WIFI-ST aliyuncs-ginlong.soliscloud.com47.91.64.7
and
8.209.109.174

10000, 3000, 8899 port numbers for soliscloud
Soliscloud Server
S3-GPRS-ST 
S2-WL-ST 
S1-W4G-ST
NISE-610E© CarmenWas this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article