S3-WIFI LOGGER MAC adress

Modified on Thu, 30 Jun 2022 at 11:44 AM

adres MAC loggera S3 najlepiej znaleźć:

1.  na chipsecie w środku loggeraProcedura otwierania loggera to demontaż anteny, odkręcenie nakrętki oraz wypchnięcie gniazda COM poprzez naprzemienne wypychanie dwóch zacisków trzymających obudowę loggera (najlepiej średnim płaskim wkrętakiem dociskając zatrzask od zewnątrz ku środkowi)

2. Podłączając logger do dowolnego hotspota, tworząc instalację i zczytując adres MAC w Soliscloud 


3. Poprzez kontakt z infolinią serwisową i podanie numeru seryjnego logera

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article