[PL] PV ISO PRO

Modified on Tue, 21 Jun 2022 at 10:25 AM

PV ISO PRO

PV ISO PRO oznacza, że rezystancja po stronie DC jest zbyt niska. Być może gdzieś w systemie PV lub w połączeniach po stronie DC znajduje się uziemienie. 


Usterka uziemienia musi być usunięta przed włączeniem układu do sieci lub uszkodzeniem inwertera.  

PV ISO-PRO01 - Przewód ujemny jest podłączony do uziemienia.

PV ISO-PRO02 - przewód dodatni jest podłączony do uziemienia.

    Jeśli jest to nowo zainstalowany falownik, należy sprawdzić parametry paneli PV, aby sprawdzić, czy są to panele cienkowarstwowe, jeśli tak, należy upewnić się, że w każdym z nich jest uziemienie PV. W przeciwnym razie pojawią się duże upływy prądu.

  

  Następnie:

1.    Sprawdzić inwerter

1.1 całkowicie wyłączyć inwerter;

1.2 usunąć wszystkie przewody prądu stałego i zmiennego;

1.3 włączyć przełącznik DC w inwerterze; następnie zmierzyć rezystancję wszystkich obwodów DC+ i uziemienia (przyłożyć czerwoną końcówkę multimetru do zacisków DC+, a czarną końcówkę multimetru do radiatora). 

           Jak pokazano na rysunku poniżej. Następnie należy zmierzyć rezystancję wszystkich obwodów DC- i uziemienia (czerwony pin multimetru należy przyłożyć do zacisków DC-, a czarny do radiatora).

           Rezystancja powinna być w jednostce MΩ, a przynajmniej nie powinna być zerowa; dopiero gdy rezystancja wynosi zero, można stwierdzić, że w środku występują problemy z uziemieniem.2.    Aby sprawdzić wszystkie łańcuchy fotowoltaiczne podłączone do falownika

      2.1 Wyłączyć cały system na 5 minut (zarówno po stronie DC jak i AC);

      2.2 Zdjąć wszystkie wtyczki PV.

      2.3 następnie wprowadzić jeden z łańcuchów (stringów) PV do inwertera;

      2.4 włączyć inwerter (z włączoną siecią) na 5 minut;

      2.5 jeśli nie wystąpi żaden alarm, wyłączyć cały system, odłączyć łańcuch PV od inwertera;

      2.6 następnie podłączyć do falownika kolejny łańcuch fotowoltaiczny;

      2.7 wykonać cykl i sprawdzić, pod którym łańcuchiem (stringiem) PV wystąpi alarm. 

      2.8 Następnie dokładnie przeanalizuj łańcuch (string) PV, aby sprawdzić, czy nie występują problemy z uziemieniem (połączenia przewodów, izolacja przewodów, wszystko, co może prowadzić do problemów z uziemieniem,Przewody DC przyciśnięte pod matrycą, przewody podłączone do niewłaściwych zacisków, opady powodujące zwarcie doziemne itd.)


3.  Sprawdź łańcuchy (stringi) fotowoltaiczne

Za pomocą multimetru sprawdź napięcia między PV+ i uziemieniem oraz PV- i uziemieniem wszystkich łańcuchów PV. (Jeśli wartość napięcia na multimetrze jest stała, to musi być coś nie tak z tym łańcuchem PV.


 Jeśli wszystkie te badania są bezużyteczne, potrzebne są następujące informacje:

1. Kiedy po raz pierwszy pojawił się alarm? Jaka była pogoda w tym dniu?


2.    Czy alarm pojawia się przez cały dzień, czy tylko rano lub wieczorem, czy losowo w ciągu dnia i zdarza się tak codziennie, czy tylko w dni wilgotności.


3.    Co z ponownym uruchomieniem falownika?


4.    Model i numer seryjny tego falownika.


5.    Czy obudowa inwertera jest połączona z uziemieniem? Prosimy o przesłanie zdjęć.


6.   Po wystąpieniu PV ISO PRO należy wyłączyć inwerter, następnie odłączyć wszystkie łańcuchy PV i zmierzyć napięcia pomiędzy PV+ i PE, PV- i PE.  Prosimy o przesłanie filmów z tego procesu.


7.   Po wystąpieniu PV ISO PRO, wyłączyć inwerter, następnie odłączyć wszystkie łańcuchy PV, następnie zmierzyć napięcia pomiędzy PV+ i radiatorem, PV- i radiatorem. Prosimy o przesłanie nam filmów z tego procesu.


8.   Prosimy o podanie wszystkich wartości wyświetlanych w komunikatach roboczych w zaawansowanych informacjach na wyświetlaczu LCD. 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article